Zeitraum

Marques |  

Zeitraum. La credibilitat.

Així de simple i senzill. Zeitraum no són nomes mobles, són actituds, són vida. Els objectes que han d’ acompanyar la nostre vida han de tenir caràcter, però han de ser pràctics, adaptables i discrets. Han de ser el reflex de qui els posseeix. Els nostres mobles impressionen sense dominar i ens emocionen per la seva senzillesa.

La artesania dels seus productes comencen amb la selecció i la combinació de la fusta que dona a cada peça de mobiliari la seva aparença única.  Un alt nivell de mà d’obra vetlla tota la producció i finalitza amb l’aplicació de ceres i olis d’alta qualitat que mantenen la seva pell oberta, protegint-la de forma òptima però permeten que respiri, que continuï viva.

Zeitraum

Horari

  • De dilluns a divendres:
  • 9 a 13 h / 16 a 20 h
  • Dissabtes:
  • 9 a 13 h / 17 a 20 h

Cercar